Vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků v době recese

Vážení  majitelé, zaměstnavatelé, personalisté

Poradenská a vzdělávací organizace

Akademie J. A. Komenského, o.s. oblast Jičín, Vám nabízí spolupráci při vzdělávání Vašich zaměstnanců.

Vzhledem k obtížné ekonomické situaci některých malých a středních podniků realizuje MPSV prostřednictvím Úřadů práce

projekt „Vzdělávejte se"

který je určen pro zaměstnavatele:

a) kteří z důvodu celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli přistoupit k omezení výroby ve svých provozech a jejichž zaměstnancům náleží snížená náhrada mzdy podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to buď na základě dohody zaměstnavatele s odborovou organizací (zaměstnavatel dokládá dohodu s odborovou organizací), nebo na základě rozhodnutí úřadu práce (zaměstnavatel dokládá rozhodnutí ÚP)

b) kterým počet jejich výrobních zakázek začíná vlivem celosvětové finanční krize klesat, nechtějí však ještě aplikovat ustanovení § 209 ZP (tuto skutečnost doloží ÚP k žádosti)

Malé a střední podniky mohou získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnanci budou mít tak možnost účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence.

Finanční prostředky jsou určeny na:

- náklady na vzdělávací aktivity (kurzovné),
- mzdové náklady nebo náhradu mzdy (vč. odvodů zaměstnavatele),
- jízdní výdaje, stravné a výdaje na ubytování,

Veškeré informace o projektu Vzdělávejte můřete konzultovat také přímo na Úřadu práce Jičín

Akademie J. A. Komenského, o.s. oblast Jičín Vám nabízí možnost realizace vzdělávacích, rekvalifikačních a kvalifikačních  kurzů  pro všechny skupiny zaměstnanců např. z oblasti

- Základy obsluhy PC, MS word, MS Excel, MS Outlook, internet, e-mail, ...

- Jazykové přípravy

Na trhu vzdělávání působíme již 13 let. Našimi spolupracujícími lektory vzdělávacích aktivit jsou odborníci teorie i praxe v daných oblastech s dlouholetou činností. V případě potřeby lze připravit vzdělávání „na míru" dle Vašich zadání
a požadavků
.


© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz
Partneři Onas.cz : Semtix.cz