Informace 2008/2009

Organizační:

14.4.2009
platba školného

Rozvrh:

9.a10.4.2009
Velikonoční prázdniny
 
13.4.2009
Velikonoční pondělí
 
Testy:
Termíny závěrečných testů
budou včas zveřejněny
 

Jednoletý kurz cizích jazyků

s denní výukou anglického nebo německého jazyka

Ve školním roce 2008/2009 dle vyhlášky MŠMT č.325/2008 Sb.

Určeno především pro absolventy středních škol, kteří vykonali první maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoleté studium. Tito studenti mají statut studenta, na kterého hradí stát zdravotní i sociální pojištění a jejich rodiče mohou pobírat rodinné přídavky.

Maturanti s dřívějších let se studia mohou také účastnit, ale bez výše uvedených výhod.

Charakteristika studia:

Intenzivní prezenční studium umožňující praktické zvládnutí cizího jazyka. Studenti jsou rozděleni do vědomostních stupňů. Výuka probíhá podle zahraničních i českých souborů učebnic s kvalifikovanými a ve velké míře zahraničními lektory/učiteli. Obsahem učiva je celá šíře gramatiky, maximální slovní zásoba, fonetika, praktická konverzační svičení, čtení textů, porozumění poslechu, kultura mluveného projevu a výslovnosti, písemný projev, frazeologie, reálie a překlady zvoleného jazyka.

Rozsah studia:

20 vyučovacích hodin týdně od září do června, mimo prázdniny stanovené MŠMT ČR.

Zbůsob zakončení:

pololetní a závěrečné osvědčení o absolvování kurzu dle MŠMT ČR. Dále možné zakončení státní jazykovou zkouškou, eurocertifikáty TELC, Certifikáty University of Cabridge nebo Goethe Institut.

Přihlášky na školní rok 2009/2010 lze podávat od 1.4.2009 do 31.8.2009 a do naplnění kapacity. Pro další informace využijte uvedených kontaktů.

Nezávazná přihláška ke studiu

*Jméno a příjmení
*Adresa, bydliště
*Místo, PSČ
*Telefon
*e-mail
*Datum maturity
*Zvolený jazyk
*Úroveň   
* Tato pole musí být vyplněna

© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz
Partneři Onas.cz : Semtix.cz