Projekt Rubikon - Škola hrou v 21.století 

 ♦  Aktuality  ♦ Projektový tým  ♦ Informatorium

Doba trvání projektu:
 
15.12.2008 - 31.12.2010
 
Partneři projektu:
 
Etické fórum České republiky
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Základní škola, Husova, Jičín
Základní škola, Železnická, Jičín
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad
Základní škola, Komenského, Hořice
Základní škola Smiřice
Základní škola Náchod - Plhov
Základní škola T.G.M., Borohrádek
Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec
 
Základní popis projektu
Výstupem projektu bude nový nástroj  pro učitele na bázi virtuální reality. Samotné prostředí bude vyvíjeno ve spolupráci s pilotními školami a bude mít dvě základní roviny: motivační (netradiční motivace  ke klasické, tradiční výuce ve škole) a etickou (etické scénáře s mnoha vzorovými případy) Etické scénáře budou vytvářeny ve spolupráci s předními odborníky v oblasti etické výchovy a pedagogiky, kteří spolupracují například s Kabinetem etické výchovy při univerzitě v Hradci Králové.
Cíl projektu
-           využít technologie, které žáci znají, ovládají je a které je baví, k jiné (nové) formě vzdělávání a výchovy na druhém stupni základních škol
-           neprodlužovat mnohdy „ztrátový čas“ dětí u počítače a nasměrovat je na aktivity, které můžeme částečně ovlivnit
-           vytvořit prostředí, které bude žáky bavit a porozumí mu
-           vytvořit nástroj pro učitele, kterému budou rozumět a nebude pro ně složitý
-           vytvořit pro učitele základní metodiku pro následné dobrovolné použití
Princip použití
Učitel je v roli moderátora situací, které v rámci virtuálního prostředí může snadno a velmi významně ovlivňovat hru žáků. Hra je součástí rozvrhu a umožňuje učitelům jednoduchým způsobem přenést hodnocení (známky) z klasické výuky do hry. Současně umožňuje využít připravené etické scénáře pro potřeby výuky k etické výchově nebo dle aktuálního požadavku.
Žáci sledují a naplňují ve hře jak své individuální cíle a potřeby (bonusy za známky, pochvaly, jiné dovednosti), tak i skupinový zájem třídy (uvědomění si důležitosti spolupráce, sdílení hodnot, důležitosti každého individua pro prospěch celku). Princip používání hry umožňuje učiteli zábavným způsobem akcentovat jednu či druhou složku a při vhodném použití ji následně komentovat.


© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz
Partneři Onas.cz : Semtix.cz