Leader - Program rozvoje venkova

Akademie Jana Amose Komenského o.s. oblast Jičín byla jedním ze zakládajících subjektů, které na přelomu roku 2005 a 2006 založili tzv. Místní akční skupinu (MAS) - občanské sdružení Otevřené zahrady Jičínska.

Již od počátku poskytuje zázemí organizačním a administrativním činnostem, kterých se aktivně účastní.

Cílem tohoto sdružení je zejména:

- budování partnerství v regionu
- zapojení zájmového území do množiny regionů, které pracují metodou Leader
- vytváření zázemí pro další zájemce o získávání finančních prostředků na jejich projekty
  (dotační audit, poradenství apod.)

Podrobnější informace najdete na www.otevrenezahrady.cz

 


© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz
Partneři Onas.cz : Semtix.cz