Projekty a spolupráce

V posledních letech se Akademie J.A.Komenského o.s., oblast Jičín výrazně profiluje také v oblasti vzdělávacích projektů a budování místního a regionálního partnerství.

Akademie J.A.Komenského Jičín je / byla nositelem aktivit nebo partnerem v rámci těchto projektů:

Projekt Rubikon - Škola hrou v 21.století

Akademie J.A.Komenského jako nositel celého projektu

>>> podrobnosti speciálním webu www.projekt-rubikon.eu


Usnadnění přístupu k celoživotnímu vzdělávání na venkově

Akademie J.A.Komenského Jičín jako nositel celého projektu - projekt ukončen

>>> podrobnosti připravujeme zde


Vzděláváním k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje

Akademie J.A.Komenského Jičín jako regionální dodavatel služeb

>>> podrobnosti připravujeme zde


Program rozvoje venkova - metoda LEADER

Akademie J.A.Komenského Jičín jako jeden ze zakladatelů a nejvýznamnějších aktérů místního partnerství "Otevřené zahrady Jičínska"

>>> podrobnosti připravujeme zde


Etický kodex Hospodářské komory České republiky

Akademie J.A.Komenského Jičín jako řádný člen Hospodářské komory České republiky (prostřednictvím Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje) přistoupila k Etickému kodexu HK ČR

>>> podrobnosti připravujeme zde


Cambridge Schools Association

Od roku 2009 jsme řádným členem

>>> podrobnosti připravujeme zde


© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz
Partneři Onas.cz : Semtix.cz