Účetnictví - rekvalifikační kurz

Osnova kurzu:

-     Výklad podvojnosti účtu, účet, účtová osnova
-     Investice-nákup, prodej, likvidace, tech.zhodnocení, odpisy, odpisová politika
-     Evidence materiálu a zboží , způsob A,B, nedokončená výroba, rozpracovanost
-     Inventarizace majetku, leasing, pronájem
-     Mzdová evidence, rozúčtování mezd, soc. a zdr.pojištění
-     Finanční vztahy, základy financování, úvěry
-     Náklady a výnosy, jejich transformace do základu daně z příjmu
-     Nepeněžní příjmy a výdaje, Náklady a výnosy příštích období, časové rozlišení
-     Souvislý příklad, závěr účetního období
-     Daňové přiznání, připočitatelné položky, slevy na daních
-     Majetkové výkazy, rozvaha, výkazy zisků a ztrát
-     Účetní dokumentace, organizace účetnictví
-     Rozbory podnikatelské činnosti v návaznosti na účetnictví

Termín a místo:

Vždy PO, ST a ČT od 15 - 18 hodin
Začínáme ve středu 1.4.2009 od 15:00 - 18 hodin

Místo:

Akademie J.A.Komenského Jičín, Havlíčkova 177, Jičín

Poplatek:                   

9.600,- Kč vč. 19% DPH ( lze platit na splátky).

Objednávka semináře nebo kurzu

*Název semináře,kurzu
Firma,organizace
*Jméno a příjmení
Další účastníci semináře
*Adresa, bydliště
*Telefon
*E-mail
IČ,DIČ
*Způsob úhrady  
* Tato pole musí být vyplněna

© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz
Partneři Onas.cz : Semtix.cz